قیمت مناسب

قیمت بسیار مناسب

هزینه های کلینیک دکتر خلیلی با توجه به کیفیت و نتیجه ای که دارد جز مناسب ترین تعرفه های ایران است چه بسا که همیشه کیفیت کار و رضایت مشتری اولویت مجموعه بوده.

رضایت مشتری

بیشترین رضایت مشتری

در سابقه حرفه ای خانم دکتر خلیلی و تاسیس کلینیک جدید بیش از 98% زیباجویان با رضایت کامل از جراحی و نتیجه نهایی کار احساس رضایت داشته اند.

ایمنی و بهداشت بالا

ایمن و بهداشتی

مواد اولیه با کیفیت برای مراجعه کنندگان، که تمام ابزار ها و مواد ها داری استاندارد ملی هستند. همینطور در زمان کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی جز اولویت ها است.

دکمه بازگشت به بالا